Patríme medzi autorizovaných predajcov satelitných služieb Skylink.

Zabezpečujeme:
– montáže
– aktivácie platených služieb
– predaj techniky