Patríme medzi autorizovaných predajcov satelitných služieb Skylink.

Zabezpečujeme:
– montáž
– aktiváciu
– predaj techniky