Upozorňujeme našich zákazníkov, aby:

  • vstupovali LEN s rúškom
  • maximálne jedna osoba na prevádzke
  • povinne si nechali vydezinfikovať ruky, alebo mali vlastné rukavice