Upozorňujeme našich zákazníkov, aby:

  • vstupovali LEN s rúškom

  • maximálne jedna osoba na prevádzke

  • povinne si nechali vydezinfikovať ruky, alebo mali vlastné rukavice